Seminar khoa học chủ đề “Thực trạng ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn toán cấp tiểu học”

 Featured

Ngày 10/06/2024, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Thực trạng ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn toán cấp tiểu học

Tham dự buổi seminar có ThS. Hà Văn Quỳnh – PGĐ Trung tâm Phát triển BVCLGDPT Quốc gia, các cán bộ của phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng GDPT và một số phòng chuyên môn trong trung tâm.  

Phát biểu khai mạc buổi Seminar, TS. Đặng Thị Thu Huệ cho biết buổi Seminar nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt khoa học của phòng nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu về những nhiệm vụ khoa học đang triển khai, qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ trong phòng. Nội dung báo cáo của buổi Seminar này thuộc nội dung nghiên cứu của đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong dạy học môn Toán cấp Tiểu học”, mã số B2023.VKG.25 do ThS. Vương Quốc Anh làm chủ nhiệm.

Sau phát biểu khai mạc, ThS. Vương Quốc Anh đã trình bày nội dung liên quan đến báo cáo Thực trạng ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn toán cấp tiểu họcvới các nội dung chính:

– Thực trạng ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn toán ở một số trường tiểu học tại việt nam;

– Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ AR tại trường Tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm KHGD;

Buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ trong phòng cũng như của các phòng chuyên môn khác về những vấn đề liên quan đến thực tiễn ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn Toán cấp ở một số trường Tiểu học và kết quả đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ AR trong dạy học môn Toán cấp Tiểu học tại trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Các trao đổi diễn ra tích cực, tự do, thể hiện tinh thần cầu thị và học thuật.

Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Bài viết liên quan