THÔNG BÁO

Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học: “Hội thảo Khoa học thường niên về Giáo dục phổ thông năm 2023

Kính gửi: Các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên.

Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia -Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng nghiên cứu, tư vấn cho Bộ các vấn đề về giáo dục phổ thông cũng như đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ liên quan.

Giáo dục thế giới đang liên tục thay đổi với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Đồng thời, Việt Nam đang triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trọng tâm ở giáo dục phổ thông là việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), công tác đổi mới giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bối cảnh đó đòi hỏi có những nghiên cứu lí luận và thực tiễn để định hướng cho các quyết sách và hành động của các cấp quản lí và cộng đồng giáo viên.

Tiếp nối thành công của các Hội thảo năm 2021 và 2022, Trung tâm sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên về Giáo dục phổ thông năm 2023.

1. Mục đích của Hội thảo

Tạo diễn đàn thường niên cho các nhà nghiên cứu và các nhà quản lí, giáo viên trao đổi về lí luận và thực tiễn giáo dục phổ thông nhằm:

– Chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các hướng nghiên cứu; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu, giữa các đơn vị nghiên cứu về giáo dục phổ thông;

– Xác định một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giáo dục phổ thông;

– Chia sẻ những kinh nghiệm thành công và các khó khăn, vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

2. Các nội dung chính của Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận một số nội dung lí luận và thực tiễn về giáo dục phổ thông:

– Thực tiễn triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018:  thực trạng triển khai, các giải pháp về tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các điều kiện đảm bảo (bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…)…

– Phát triển bền vững giáo dục phổ thông phù hợp với đối tượng trong bối cảnh chuyển đổi số: kinh nghiệm  quốc tế; các mô hình dạy học mới (giáo dục thích ứng, dạy học kết hợp…); phát triển chương trình giáo dục ở địa phương và nhà trường; phát triển các chương trình giáo dục bổ sung – hội nhập quốc tế (hướng nghiệp, chương trình tích hợp, tăng cường tiếng Anh, dạy học song ngữ….) lồng ghép các nội dung giáo dục (GDBV MT, an toàn trong thời đại số, GD SKSS).

3. Thông tin chi tiết về Hội thảo

3.1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến vào ngày 03 tháng 11 năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 4 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội.

– Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

3.2. Đăng kí tham dự và kinh phí

Đăng kí tham dự, đăng kí gửi bài qua email: hoithaoquocgiagdpt2023@gmail.com

3.3. Thể thức bài viết

– Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo gửi tới Ban tổ chức không quá 10 trang, bao gồm cả phần tóm tắt và tài liệu tham khảo, được đánh máy vi tính; theo định dạng: font Unicode (Times New Roman); cỡ chữ: 13; dãn dòng Multiple 1.3; căn lề: lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề phải 2 cm; lề trái 3 cm. Phần tóm tắt không quá 300 từ.

– Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần). Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện của tài liệu trong bài viết và sắp xếp theo mẫu dưới đây:

[1] Nguyễn Văn A, 2019. Tên tài liệu. Nơi công bố.

Cuối tên bài viết, đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại và email để liên lạc khi cần thiết.

– Hình thức trình bày báo cáo tại hội thảo: thuyết trình, mỗi báo cáo trình bày dưới 15 phút và có 10 phút dành cho thảo luận. Tác giả tự chuẩn bị slide trình bày tại hội thảo.

3.4. Thời hạn gửi bài

– Gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 15/08/2023

– Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 30/08/2023.

– Gửi bản báo cáo toàn văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của phản biện: trước  ngày 30/9/2023.

Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo: trước ngày 15/10/2023.

3.5. Công bố của Hội thảo

Các báo cáo được Ban biên tập thông qua sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xuất bản, có chỉ số ISBN. (Kinh phí đăng bài viết trong Kỉ yếu hội thảo: 700.000VND)

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo có giá trị để xuất bản trong các số thông thường hoặc số đặc biệt của  Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam. (Kinh phí đăng bài do tạp chí KHGD Việt Nam quy định)

3.6. Địa chỉ gửi bài viết: Bản báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ mail: hoithaoquocgiagdpt2023@gmail.com

4. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức hoithaoquocgiagdpt2023@gmail.com; hoặc liên hệ TS. Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0987735476).

  Trân trọng thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu, các giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục và mọi người quan tâm tham gia viết bài cho Hội thảo!

Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan