Giáo dục Việt Nam 2011 – 2020

Hội thảo quốc tế “Giáo dục Việt Nam 2011-2020” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UNESCO Hà Nội và Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia về Khoa học giáo dục tổ chức. Hội thảo sẽ trình bày các vấn đề về giáo dục Việt Nam 2011-2020: tổng quan về giáo dục Việt Nam 2011-2020; tiếp cận và công bằng giáo dục; chất lượng giáo dục; giáo dục đại học; học tập suốt đời; quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời Hội thảo sẽ trao đổi, chia sẻ xu hướng phát triển giáo dục thế giới và định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo sẽ diễn ra 06 phiên họp toàn thể có tính tương tác cao giữa các diễn giả trong nước, quốc tế và các đại biểu nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường mối quan hệ và mở rộng các cơ hội kết nối giữa các tổ chức, các đơn vị, các đối tác về phát triển giáo dục.

Quý Thầy/Cô, các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu quan tâm có thể theo dõi trực tiếp theo đường link dưới đây.

Link live: “https://www.youtube.com/embed/fVWqYipVuws

Bài Viết Liên Quan