Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học: “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong Kỉ nguyên số”

THÔNG BÁO

Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học: “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong Kỉ nguyên số”

Kính gửi: Các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên.

Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trung tâm Nghiên cứu quốc gia hàng đầu về Giáo dục phổ thông và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục phổ thông sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (06/12/1961 – 06/12/2021), Trung tâm tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong Kỉ nguyên số”.

1. Mục tiêu của Hội thảo

 • Tạo diễn đàn để chia sẻ những nội dung lý luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề về Giáo dục phổ thông.
 • Tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiên cứu về Giáo dục phổ thông.

2. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về một số chủ đề chính sau đây:

 • Phát triển chương trình Giáo dục phổ thông;
 • Các mô hình Giáo dục phổ thông;
 • Các điều kiện đảm bảo chất lượng Giáo dục phổ thông;
 • Các vấn đề về tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, hợp tác, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về lĩnh vực giáo dục phổ thông;

3. Thông tin chi tiết về Hội thảo

3.1. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 ngày, dự kiến vào ngày 10 tháng 11 năm 2021.
 • Địa điểm: C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Hình thức tổ chức: trực tiếp + trực tuyến.

3.2. Thể thức bài viết

 • Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo gửi tới Ban tổ chức không quá 10 trang, bao gồm cả phần tóm tắt và tài liệu tham khảo, được đánh máy vi tính; theo định dạng: font Unicode (Times New Roman); cỡ chữ: 13; dãn dòng Multiple 1.3; căn lề: lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề phải 2 cm; lề trái 3 cm. Phần tóm tắt không quá 300 từ.
 • Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần). Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện của tài liệu trong bài viết và sắp xếp theo mẫu dưới đây:
  [1] Nguyễn Văn A, 2019. Tên tài liệu. Nơi công bố.
 • Cuối tên bài viết, đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại và email để liên lạc khi cần thiết.
 • Hình thức trình bày báo cáo tại hội thảo: thuyết trình, mỗi báo cáo trình bày dưới 15 phút và có 10 phút dành cho thảo luận. Tác giả tự chuẩn bị slide trình bày tại hội thảo.

3.3. Thời hạn gửi bài

 • Gửi báo cáo toàn văn: trước 17h00 ngày 23/10/2021.
 • Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo: trước ngày 28/10/2021.
 • Gửi bản báo cáo toàn văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của phản biện: trước 17h ngày 30/10/2021.

3.4. Công bố của Hội thảo

Các báo cáo được Ban biên tập thông qua sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo có giá trị để xuất bản trong các số Tạp chí Khoa học giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

3.5. Địa chỉ gửi bài viết

Bản báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ mail: gddp2021@gmail.com

4. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ mail của Ban tổ chức;

Hoặc liên hệ Ông Lê Trung Thành (SĐT: 0912307014).

Trân trọng kính mời .Thầy/cô, Anh/chị tham gia viết bài cho Hội thảo!

Trân trọng cảm ơn!

Bài Viết Liên Quan