Sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng đạo đức HỒ CHÍ MINH trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay”

Những chỉ dẫn về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 01/06 Chi bộ Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia kết hợp cùng các chi bộ Trung tâm giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Trung tâm Giáo dục Đại học tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học và định hướng vận dụng trong bối cảnh hiện nay” báo cáo viên là GS.TS Hoàng Chí Bảo, người kể chuyện Bác Hồ, người đã có 50 năm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua lời kể khúc chiết, truyền cảm hứng của Ông, các đảng viên như được xem một bộ phim ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, những dấu mốc thời gian đi vào lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, là tấm gương học tập suốt đời. Tham gia sinh hoạt chuyên đề có lãnh đạo các chi ủy các trung tâm và toàn thể các đảng viên các trung tâm, Thay mặt Chi bộ 03 Trung tâm, Đồng chí Lê Anh Vinh, Bí thư chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia gửi lời cảm ơn đến GS.TS Hoàng Chí Bảo đã đến và chia sẻ cho toàn thể đảng viên của chi bộ 03 Trung tâm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý giá về nhận thức, về hành động mà mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực đều có thể suy ngẫm và học hỏi. Đó là bài học thu phục lòng người bằng trí tuệ mẫn tiệp, lòng bao dung nhân ái, sự chân thành khiêm tốn và tôn trọng; đó là tình yêu thương bao la đối với người thân, với đồng bào, với nhân loại. Trong giáo dục, có thể nói những chỉ dẫn của chủ tịch Hồ Chí Minh là những bài học luôn mới. Chỉ bằng những từ đơn giản và ngắn gọn như phong cách của mình, Bác đã đưa ra những định hướng quan trọng đối với giáo dục ở các lứa tuổi khác nhau: Với giáo dục mầm non, trường mẫu giáo thay mẹ dạy trẻ, vì vậy cần có tình thương của người mẹ. Dạy trẻ thơ cần giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Ở lứa tuổi tiểu học, cần lấy giáo dục đạo đức làm nền tảng. Ở lứa tuổi trung học, học xong phải biết làm thợ rồi sau đó tiếp tục học thêm để hiểu biết và giỏi tay nghề. Giáo dục đại học cần xác định là giáo dục bậc cao, tạo ra những tinh hoa, chuyên gia, phương pháp giảng dạy phải là phương pháp nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Bài Viết Liên Quan