Hội thảo khoa học “Giải pháp giúp giáo viên tiểu học và trung học cơ sở vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 18/5/2023, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Đề tài B2022.VKG.25 “Nghiên cứu thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên khi thực hiện chương trình GDPT 2018” đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp giúp giáo viên tiểu học và trung học cơ sở vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Tham dự Hội thảo có TS. Lương Việt Thái, Trưởng Phòng Quản lí khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; ThS. Lê Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách và ThS. Lê Thị Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục; ThS. Hà Văn Quỳnh, TS. Dương Quang Ngọc và TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh – là các Phó Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia; cùng thành viên đề tài, các nhà nghiên cứu, chuyên gia của một số đơn vị thuộc Viện, các giáo viên quan tâm tới chủ đề của hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đặng Thị Thu Huệ – chủ nhiệm đề tài cho biết hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ, trao đổi về những kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp giúp giáo viên tiểu học và THCS vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình GDPT 2018 mà đề tài đã thực hiện được; đồng thời xin ý kiến nhận xét, góp ý của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, đại biểu khách mời nhằm tiếp tục hoàn thiện các báo cáo và sản phẩm của đề tài.

TS. Đặng Thị Thu Huệ phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã lắng nghe 03 báo cáo chính:

– Báo cáo 1: Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên Tiểu học và THCS khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do ThS. Nguyễn Thị Chi – thành viên đề tài trình bày.

ThS. Nguyễn Thị Chi trình bày báo cáo

– Báo cáo 2: Một số giải pháp giúp giáo viên tiểu học và THCS vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình GDPT 2018 do TS. Đặng Thị Thu Huệ – chủ nhiệm đề tài trình bày

TS. Đặng Thị Thu Huệ trình bày báo cáo

– Báo cáo 3: Đề xuất một số nội dung và cách thức triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018 do TS. Phạm Thị Bích Đào – thành viên đề tài trình bày.

TS. Phạm Thị Bích Đào trình bày báo cáo

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thảo luận của đại biểu về các báo cáo, đặc biệt là các nội dung và cách thức triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên nhằm giúp giáo viên tiểu học và THCS vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các trao đổi diễn ra tích cực, tự do thể hiện tinh thần cầu thị và học thuật.

Một số hình ảnh trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự hội thảo:

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Đặng Thi Thu Huệ cảm ơn các đại biểu, chuyên gia đã có những ý kiến đóng góp cho đề tài, đề tài sẽ tiếp thu ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Bài viết liên quan