Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy năng lực làm việc cho cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục”

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm 2023, ngày 07/8/2023, Chi bộ Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý III do Tổ Đảng Văn phòng và Bồi dưỡng trình bày với chủ đề “Phát huy năng lực làm việc cho cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục – liên hệ và đề xuất giải pháp trong bối cảnh thực tiễn của chi bộ”.

Đồng chí Võ Thanh Hà đại diện tổ đảng Văn phòng – Bồi dưỡng báo cáo chuyên đề

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Dương Quang Ngọc – Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong chi ủy và toàn thể cán bộ đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tham dự.  Buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng nhiệm vụ: Các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia khảo sát về môi trường làm việc của cơ quan hiện nay cũng như các đề xuất để phát huy tốt năng lực làm việc của bản thân qua ứng dụng trang mentimeter.

Các đảng viên trong chi bộ tham gia trả lời câu hỏi qua ứng dụng mentimeter

Tiếp theo, các đảng viên trong chi bộ xem một video giới thiệu về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh và thảo luận về bài học rút ra nhằm phát huy năng lực làm việc của bản thân trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.  Sau đó, đồng chí Võ Thanh Hà, đại diện tổ đảng Văn phòng – Bồi dưỡng trình bày báo cáo chuyên đề và một số giải pháp chủ yếu được đề xuất, đó là:   Đối với mỗi cán bộ nghiên cứu:  – Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.- Làm việc khoa học: đào sâu suy nghĩ, biết đặt câu hỏi nghiên cứu, làm đến nơi đến chốn. Làm việc gì cũng cần tổng kết, rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra.- Làm việc có quyết tâm cao, có biện pháp tốt, biết quý trọng thời gian thì mọi việc sẽ thành công.  Đối với người cán bộ quản lý:  – Mọi việc làm đều phải xuất phát từ tập thể, vì lợi ích của tập thể. Thường xuyên tiếp xúc với mọi người trong đơn vị, nắm tâm tư nguyện vọng, quan tâm mọi người. Cách làm việc nào không phù hợp với mọi người thì cần bỏ. Cái gì tập thể cần mà không có sẵn thì nên đề xuất với cấp trên để có biện pháp phù hợp.- Phát huy tinh thần làm việc dân chủ, tôn trọng quyết định tập thể, biết lắng nghe ý kiến của mọi người thì sẽ phát huy tính tích cực, tự giác sáng tạo, quy tụ sức mạnh, sự đồng tình của mọi người, sức mạnh to lớn, giải quyết thắng lợi các nhiệm vụ.- Động viên, khuyến khích mọi người làm việc không chỉ về mặt tinh thần mà có những khen thưởng cả về vật chất phù hợp nhằm khích lệ cán bộ phát huy sáng tạo trong công việc, đặc biệt những cán bộ có khả năng năng lực chuyên môn mang lại lợi ích mặt kinh tế về cho Trung tâm.

Đại diện các nhóm trình bày câu hỏi thảo luận

Trong phần thảo luận, các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã sôi nổi phát biểu ý kiến trao đổi, góp ý cho chuyên đề, đồng thời ghi nhận và biểu dương việc chuẩn bị công phu nội dung trình bày của tổ đảng Bồi dưỡng và Văn phòng.  Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa. 

Tin bài và ảnh: Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia

Bài viết liên quan