THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI (LẦN 1)

Hội thảo khoa họcĐổi mới đánh giá trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Kính gửi: Các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học, chuyên gia và các thầy cô giáo !

Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm là cơ quan nghiên cứu quốc gia hàng đầu về Giáo dục phổ thông và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Hiện nay, giáo dục Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, GDPT đã và đang thay đổi sâu rộng từ môi trường GD đến phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá. Trong bối cảnh đó, Trung tâm tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới đánh giá trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, đây là hoạt động khoa học thường niên của Trung tâm. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia và các thầy cô giáo quan tâm tham gia viết bài cho hội thảo !

1. Mục tiêu của Hội thảo

Tạo diễn đàn thường niên cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà quản lí giáo dục và giáo viên trao đổi về giáo dục phổ thông nhằm:

    – Chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các hướng nghiên cứu; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nhóm các đơn vị nghiên cứu về giáo dục phổ thông;

   – Xác định một số vấn đề lí luận, phương pháp đánh giá, đổi mới đánh giá trong giáo dục

  – Chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những khó khăn, giải pháp, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đánh giá học sinh trong triển khai chương trình GDPT 2018.

2. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về một số chủ đề sau đây:

– Những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục và đánh giá học sinh phổ thông;

– Thực tiễn đánh giá học sinh trong triển khai chương trình GDPT 2018: thực trạng triển khai; giải pháp về tổ chức kiểm tra đánh giá; …

– Đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh; thiết kế công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh; triển khai đánh giá; Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá học sinh;…

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá học sinh;

3. Thông tin chi tiết về Hội thảo

3.1. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 ngày, dự kiến ngày 30 tháng 10 năm 2024.
 • Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 52, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 • Hình thức tổ chức: trực tiếp + trực tuyến.

3.2. Thể thức bài viết

 • Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo gửi tới Ban tổ chức không quá 10 trang, bao gồm cả phần tóm tắt và tài liệu tham khảo, được đánh máy vi tính; theo định dạng: font Unicode (Times New Roman); cỡ chữ: 13; dãn dòng Multiple 1.3; căn lề: lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề phải 2 cm; lề trái 3 cm. Phần tóm tắt không quá 300 từ.
 • Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần). Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện của tài liệu trong bài viết và sắp xếp theo mẫu dưới đây:
  [1] Nguyễn Văn A, 2019. Tên tài liệu. Nơi công bố.
 • Cuối tên bài viết, đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại và email để liên lạc khi cần thiết.
 • Hình thức trình bày báo cáo tại hội thảo: thuyết trình, mỗi báo cáo trình bày dưới 15 phút và có 10 phút dành cho thảo luận. Tác giả tự chuẩn bị slide trình bày tại hội thảo.

3.3. Thời hạn gửi bài

 • Gửi báo cáo toàn văn: trước 17h00 ngày 1/10/2024.
 • Thông báo kết quả chọn đăng tạp chí trước ngày 5/11/2024.
 • Gửi bản báo cáo toàn văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của phản biện: trước 17h ngày 30/11/2024.

3.4. Công bố của Hội thảo

          Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo có giá trị để đăng trên Số đặc biệt, Tạp chí Khoa học giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Lệ phí đăng bài theo quy định của Tạp chí)

3.5. Địa chỉ gửi bài viết

Báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: hoithaokhtn2024@gesd.edu.vn

4. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ mail của Ban tổ chức;

Hoặc liên hệ ông Lê Trung Thành (SĐT: 0912307014).

Kính mong các nhà khoa học, chuyên gia và các thầy cô giáo quan tâm tham gia viết bài cho hội thảo. Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan