Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023 tại Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018” Mã số: CT.2022.10.VKG.08 do Th.S Lý Quốc Biên chủ nhiệm trong khuôn khổ Chương trình KHCN cấp Bộ về “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Các đại biểu và thành viên đề tài tham dự hội thảo

Hội thảo khoa học nhằm mục đích xin ý kiến các chuyên gia, cán bộ quản lí và giáo viên về Chuẩn đánh giá và Dự thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuẩn môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp tiểu học.

Tham dự hội thảo có TS. Dương Quang Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia, Th.S Hà Văn Quỳnh Phó giám đốc Trung tâm PTBVCL GDPT Quốc gia, các thành viên đề tài, chuyên gia môn học, các cán bộ quản lí/giáo viên môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp tiểu học tại một số trường tiểu học TP Hà Nội.

T.S Dương Quang Ngọc, Phó GĐ Trung tâm PTBVCL GDPT Quốc gia phát biểu khai mạc hội thảo

Mở đầu hội thảo, TS. Dương Quang Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc, chào mừng các đại biểu tham dự và giới thiệu về mục đích, nội dung hội thảo. Đại diện nhóm nghiên cứu, Th.S Lý Quốc Biên, chủ nhiệm đề tài đã đưa ra nội dung chính của hội thảo gồm (1) Nội dung Bản Chuẩn đánh giá môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp tiểu học điều chỉnh sau thử nghiệm; (2) Dự thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuẩn môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Th.S Lý Quốc Biên, Chủ nhiệm đề tài phát biểu và báo cáo tại hội thảo

Trong hội thảo, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe lần lượt 4 bài báo cáo cụ thể: Báo cáo 1 về Chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học do TS Hà Minh Dịu trình bày; Báo cáo 2 về Chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất môn Nghệ thuật cấp tiểu học do Th.S Lê Anh Tuấn trình bày; Báo cáo 3 về tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuẩn năng lực và phẩm chất môn Nghệ thuật cấp tiểu học do Th.S Lý Quốc Biên, Chủ nhiệm đề tài trình bày; Báo cáo 4 về tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuẩn năng lực và phẩm chất môn Nghệ thuật cấp tiểu học do Th.S Tạ Thị Kim Chi trình bày. Sau đó là phần thảo luận của các chuyên gia môn học, các thầy, cô giáo là cán bộ quản lý, giáo viên môn học tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

T.S Hà Minh Dịu, thành viên đề tài báo cáo tại hội thảo
Th.S Lê Anh Tuấn, thành viên đề tài báo cáo tại Hội thảo
Th.S Tạ Kim Chi, thành viên đề tài báo cáo tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã lắng nghe ý kiến trao đổi của các chuyên gia về chương trình, chuyên gia môn học, đại diện Ban giám hiệu hai nhà trường và các giáo viên trực tiếp đứng lớp phát biểu, góp ý cho Chuẩn đánh giá và Dự thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuẩn môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp tiểu học.

Kết thúc hội Thảo, Th.S Lý Quốc Biên thay mặt các thành viên đề tài trân trọng cảm ơn các chuyên gia, cán bộ quản lí, giáo viên về những ý kiến góp ý và nhấn mạnh những đóng góp của các chuyên gia, tác giả chương trình, cán bộ quản lí, và giáo viên là những ý kiến rất quan trọng và hữu ích để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của đề tài một cách tốt nhất.

Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia

Bài viết liên quan