Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 2025)”

Ngày 22/04/2024, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 2025)”.

Ảnh: TS. Đặng Thị Thu Huệ phát biểu khai khạc buổi seminar

Tham dự buổi seminar có ThS. Hà Văn Quỳnh – PGĐ Trung tâm Phát triển BVCLGDPT Quốc gia, các cán bộ của phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng GDPT và một số phòng chuyên môn trong trung tâm.  

Phát biểu khai mạc buổi Seminar, TS. Đặng Thị Thu Huệ cho biết buổi Seminar nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt khoa học của phòng nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu về những nhiệm vụ khoa học đang triển khai, qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ trong phòng.

Sau phát biểu khai mạc, ThS. Nguyễn Thanh Trịnh đã trình bày nội dung liên quan đến báo cáo “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 2025)” với các nội dung chính:

– Cấu trúc và định dạng đề thi Tốt nghiệp THPT sau 2025;

– Định hướng đề thi tốt nghiệp THPT môn Công nghệ;

– Một số bối cảnh dùng để đánh giá trong môn Công nghệ;

– Một số ví dụ minh họa về câu hỏi có bối cảnh;

– Một số suy nghĩ và nhận định ban đầu.

Ảnh: ThS. Nguyễn Thanh Trịnh trình bày nội dung báo cáo

Buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ trong phòng cũng như của các phòng chuyên môn khác về những vấn đề liên quan đến cấu trúc và định dạng đề thi tốt nghiệp; định hướng đề thi tốt nghiệp các môn học cấp THPT; quy trình xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm; căn cứ xây dựng các bối cảnh cho các câu hỏi trắc nghiệm; … Các trao đổi diễn ra tích cực, tự do, thể hiện tinh thần cầu thị và học thuật.

Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Bài viết liên quan