Chương trinh giáo dục phổ thông mới

Kính gửi các thầy/cô, Anh/chị hiện tại Trung tâm phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia đã xây dựng và biên soạn Bộ trả lời hỏi đáp chương trình giáo dục phổ thông mới và Chương trình các môn học (Dựa theo tiêu chí số hóa các tài liệu hỏi đáp về chương trình GDPT mới). Các thầy cô/anh chị muốn biết thông tin về Bộ trả lời hỏi đáp thì có thể inbox để tìm hiểu nhé!Kính mong sự góp ý của các thầy/cô, anh/chị để bộ tài liệu được hoàn chỉnh hơn.Trân trọng cảm ơn!

Bài Viết Liên Quan