Hội thảo phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỷ nguyên số

Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục và các thầy, cô giáo, … trao đổi, thảo luận, đánh giá những nội dung lý luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề về Giáo dục phổ thông trong kỉ nguyên số: Phát triển chương trình Giáo dục phổ thông; Các mô hình Giáo dục phổ thông; Các điều kiện đảm bảo chất lượng Giáo dục phổ thông; Các vấn đề về tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn liên quan đến giáo dục phổ thông;

Bài Viết Liên Quan