Seminar khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh môn Tiếng Việt và môn Địa lý thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 17/7/2023, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt và môn Địa lý thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Đây là buổi seminar thứ 2 về chùm đề tài xây dựng chuẩn đánh giá trong các môn học của Phòng. Tham dự Hội thảo có TS. Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm; TS. Võ Thanh Hà, Trưởng phòng Bồi dưỡng cùng toàn thể thành viên của Phòng. Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Dương Quang Ngọc đề cập vai trò quan trọng của việc triển khai các sinh hoạt khoa học của Phòng, đặc biệt là các buổi seminar  về chủ đề chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua các seminar, giúp xác định được mức độ thống nhất giữa các đề tài và tiến độ thực hiện của từng đề tài, đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu.

Phó Giám đốc phụ trách Dương Quang Ngọc phát biểu khai mạc Seminar khoa học

Mở đầu hội thảo, PGS. Trần Thị Hiền Lương trình bày quá trình “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh trong môn Tiếng Việt”, trong đó nhấn mạnh cách thức xác định những minh chứng cho các mức kết quả đạt được của HS đối với năng lực đặc thù của môn học và dự thảo về cách thức xác định những biểu hiện về 5 phẩm chất của HS trong môn Tiếng Việt ở từng khối lớp

PGS. Trần Thị Hiền Lương trình bày tại Seminar khoa học

Tiếp theo là bài trình bày của ThS Nguyễn Trọng Đức về “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Địa lí”. Bài trình bày nhấn mạnh tới các nguyên tắc xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh trong môn Địa lý và bộ công cụ gồm những câu hỏi tương ứng với các mức của chuẩn đã đề xuất

ThS. Nguyễn Trọng Đức trình bày tại Seminar khoa học

Sau hai bài trình bày, hội thảo tiến hành thảo luận với sự điều hành của TS. Nguyễn Thị Thanh. Các thành viên trong phòng tiếp tục trao đổi về những vấn đề liên quan đến cách tiếp cận, cách thể hiện chuẩn năng lực, phẩm chất cũng như so sánh cách tiếp cận và sự thể hiện chuẩn giữa các môn học. Nhiều  ý kiến đi sâu phân tích về cách thức phân chia mức độ khi thể hiện chuẩn đánh giá năng lực và cách thể hiện chuẩn đánh giá phẩm chất ở mỗi môn học

Th.S Võ Thanh Hà, Trưởng phòng Bồi dưỡng phát biểu tại Semnar khoa học

Phát biểu tổng kết, Phó giám đốc Dương Quang Ngọc khẳng định các ý kiến trao đổi tại buổi seminar chứa nhiều thông tin hữu ích, giúp các đề tài nhìn nhận lại các kết quả nghiên cứu đảm bảo đúng định hướng chung; đồng thời cũng lưu ý một số điểm chính để Phòng tiếp tục, thường xuyên có những buổi sinh hoạt khoa học chất lượng, tạo và lan tỏa được môi trường giao lưu về học thuật, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu, giữa các đơn vị

Phòng Nghiên cứu và phát triển Chương trình GDPT

Bài viết liên quan