Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Trung tâm phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia

Sáng ngày 31/12/2021 tại trụ sở 52 Liễu Giai, Ba Đình, HN, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Trung tâm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tới dự với hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia,về phía Viện Khoa học giáo dục Việt Nam có GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, giám đốc Trung tâm; TS. Trương Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tổ chức- hành chính; Th.S Dương Trần Đức Minh, Trưởng phòng Tài chính – Quản trị (dự trực tuyến); Ban giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia tham dự với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 04 phòng họp của Trung tâm, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid theo nguyên tắc 5K. Thay mặt lãnh đạo Viện KHGDVN, GS.TS Lê Anh Vinh lần lượt trao quyết định bổ nhiệm cho Th.S Lý Quốc Biên giữ chức vụ trưởng phòng Văn phòng; Th.S Nguyễn Sỹ Nam giữ chức vụ phó trưởng phòng Văn phòng; TS Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông; TS Nguyễn Thị Thanh Nga giữ chức phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển mô hình giáo dục phổ thông; Th.S Nguyễn Thị Chi giữ chức vụ phó trưởng phòng Bồi dưỡng; Th.S Vương Quốc Anh giữ chức vụ phó trưởng phòng Nghiên cứu đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

TS. Trương Xuân Cảnh, trưởng phòng Tổ chức – hành chính đọc quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc trung tâm
Ban giám đốc trung tâm tặng hoa và chụp ảnh cùng các cán bộ được bổ nhiệm trưởng, phó phòng

Tại buổi Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 của trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia, các cán bộ trung tâm lần lượt được nghe các báo cáo về: – Tổng kết công tác năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 do TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh, Phó giám đốc Trusng tâm trình bày; – Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết HNVC&NLĐ 2021, việc thực hiện dân chủ, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị do Th.S Hà Văn Quỳnh, phó giám đốc trung tâm trình bày;- Báo cáo tổng kết công tác năm Công đoàn 2021; Kế hoạch công tác năm 2022 do Th.S Lý Quốc Biên, Chủ tịch công đoàn trung tâm trình bày;- Báo cáo công tác tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ do TS Dương Quang Ngọc trình bày và báo cáo công khai tài chính do Th.S Nguyễn Thị Thúy kế toán của trung tâm trình bàyTrong hội nghị cũng đã có những thảo luận về góp ý, bổ sung cho báo cáo tổng kết và kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức và Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, tổng hợp và kết luận của đoàn chủ tịch. Tại hội nghị các cán bộ Viên chức thuộc trung tâm cũng được nghe phát biểu các ý kiến của T.S Trương Xuân Cảnh, trưởng phòng tổ chức – hành chính và Th.S Dương Trần Đức Minh, trưởng phòng tài chính – quản trị về các vấn đề tổ chức cán bộ và tài chính, quản trị của Trung tâm. Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu và kết luậntại hội nghị GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN, giám đốc Trung tâm đã làm rõ thêm về công tác tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, có thể nói năm mặc dù tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng Trung tâm đã cố gắng hoàn thành vượt mức các công việc so với dự kiến kế hoạch công tác năm 2021 như: Cơ cấu tổ chức hoàn thiện; NVTXTCN nghiệm thu đúng hạn, có chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ của Bộ GDĐT; Các nhiệm vụ, đề tài cấp Bộ đúng tiến độ; Số lượng đề tài nhiệm vụ cấp Bộ đề xuất và được phê duyệt tang và Sản phẩm khoa học công bố tăng/ số lượng CB giảm.Cuối buổi Trung tâm đã bầu và thông qua danh sách 18 đại biểu tham gia hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Viện năm 2022 với biểu quyết tán thành 100%

Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia

Một số hình ảnh trao quyết định và Hội nghị cán bộ Viên chức trung tâm năm 2022

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm Th.S Lý Quốc Biên giữ chức vụ trưởng phòng Văn phòng
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm Th.S Nguyễn Sỹ Nam giữ chức vụ phó trưởng phòng Văn phòng
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Thanh Nga giữ chức vụ phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển mô hình GDPT
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển chương trình GDPT
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm Th.S Vương Quốc Anh giữ chức vụ phó trưởng phòng Nghiên cứu đảm bảo chất lượng GDPT
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGDVN trao quyết định bổ nhiệm Th.S Nguyễn Thị Chi giữ chức vụ phó trưởng phòng Bồi dưỡng

Bài viết liên quan