Ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học thuộc bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi 2021 (THE Emerging Economies University Rankings 2021) của Thời báo giáo dục đại học (Times Higher Education – THE).

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội – được xếp vị trí số 1 Việt Nam, thuộc nhóm 251 – 300 thế giới, tiếp theo là trường Đại học Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 – 400 và Đại học Quốc gia TP.HCM với vị trí trong nhóm 401 – 500.

Bảng xếp hạng này dựa trên 13 tiêu chí xếp hạng đại học thế giới của THE, nhưng đánh giá lại các trường đại học với sự điều chỉnh về trọng số các tiêu chí để phản ánh được những ưu tiên phát triển của các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi như: giảng dạy (trọng số 30%), nghiên cứu (trọng số 30%), trích dẫn khoa học (trọng số 20%), quốc tế hóa (trọng số 10%), chuyển giao tri thức (trọng số 10%). Đáng chú ý là uy tín học thuật của cơ sở giáo dục được THE đánh giá rất khách quan, dựa trên bầu chọn của học giả trong hệ thống tác giả có công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus, do THE lựa chọn.

Đi cùng xu hướng tăng điểm chung, Đại học Quốc gia Hà Nội đều có sự tăng điểm ở tất cả 5 tiêu chí, trong đó tăng mạnh nhất ở tiêu chí nghiên cứu (tăng 8.8%), tiếp theo là trích dẫn khoa học (tăng 8%). Ba tiêu chí còn lại (giảng dạy, chuyển giao tri thức và quốc tế hóa) đều có sự tăng nhẹ lần lượt là 2.3%, 1.6% và 0.6%.

Bài Viết Liên Quan