Hội thảo “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Tham dự hội thảo có sự tham dự của Viện trưởng Lê Anh Vinh, Lãnh đạo Viện, đại diện các phòng chức năng, các nhóm nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ thuộc chương trình.

Ông Lê Anh Vinh phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Vinh đề cập vai trò quan trọng của việc triển khai chuẩn đánh giá năng lực của học sinh trong quá trình học tập ở nhà trường phổ thông. Do đó, chương trình được xem là nhiệm vụ quan trọng của Viện. Mười tám đề tài và nhiệm vụ thuộc chương trình được tổ chức theo một kế hoạch tổng thể, trong đó xác định các hoạt động chung của các đề tài và các hoạt động độc lập của từng đề tài, nhiệm vụ, để chương trình tổng thể đạt được mức hiệu quả tốt nhất.

TS. Đặng Xuân Cương trình bày về chuẩn đánh giá năng lực theo năng lực đặc thù và nội dung môn học

Mở đầu hội thảo, TS. Đặng Xuân Cương, Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục, trình bày: “Khái niệm và cấu trúc của chuẩn Đánh giá năng lực”. Ông đề cập khái niệm chuẩn, đánh giá năng lực và chuẩn đánh giá năng lực, cấu trúc chuẩn đánh giá – kinh nghiệm từ Úc, đề xuất chuẩn đánh giá năng lực ở VIệt Nam. Việc xác định chuẩn đánh giá giúp các nhà giáo dục nhận định được những gì HS đã đạt được ở một giai đoạn giáo dục cụ thể và làm cơ sở để so sánh với những loại thành tích/năng lực khác. Chuẩn đánh giá cung cấp các mức độ thành tích nhất quán và không phụ thuộc vào tính chủ quan của GV/nhà GD. Ngoài ra nó còn cung cấp phản hồi cho HS cũng như GV về những gì HS đã đạt được và những gì cần chú ý/rèn luyện thêm.

Một số đề xuất về đánh giá phẩm chất học sinh do ThS. Dương Thị Thu Hương trình bày

Bài trình bày: “Khái niệm và cấu trúc của chuẩn Đánh giá phẩm chất”, ThS. Dương Thị Thu Hương, Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục. Nội dung đề cập đến khái niệm và cấu trúc phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục của Việt Nam. Dựa vào so sánh chương trình phổ thông của một số quốc gia/tổ chức trên thế giới (Úc, NewZealand, Singapore, HongKong, Cambridge, IB), bà đề xuất các yêu cầu cần đạt của phẩm chất của học sinh phổ thông Việt Nam.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo

Sau hai bài trình bày, hội thảo tiến hành phiên thảo luận đầu tiên với sự điều hành của GS. TS. Lê Anh Vinh. Các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến cách tiếp cận năng lực, yêu cầu cần đạt, sự khác nhau giữa chuẩn và mục tiêu học tập, quy trình thực hiện việc xây dựng chuẩn chương trình môn học ở phổ thông cùng các khó khăn trong thực tế…  Theo chương trình dự kiến, hội thảo tiếp tục thảo luận về phương pháp, kỹ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh, và các vấn đề xây dựng chuẩn ở một số môn học.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Bài viết liên quan