Seminar khoa học chủ đề “Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT và chuyển đổi số”

Ngày 24/10/2022, tại phòng họp tầng 3 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT và chuyển đổi số”


Toàn cảnh buổi Seminar phòng NC Đảm bảo

Tham dự buổi Seminar có ThS Hà Văn Quỳnh – PGĐ Trung tâm và toàn thể cán bộ của Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng GDPT. Phát biểu khai mạc buổi Seminar, TS. Đặng Thị Thu Huệ nêu mục tiêu, quan điểm tổ chức các sinh hoạt khoa học của phòng:

– Tạo diễn đàn cho cán bộ trong phòng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu của những nhiệm vụ khoa học đang triển khai.

– Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ trong phòng.

đồng thời giới thiệu chủ đề Seminar “Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT và chuyển đổi số” thuộc đề tài khoa học cấp Bộ, mã số B2021-VKG-12 do ThS. Nguyễn Thanh Trịnh làm chủ nhiệm, với mục tiêu là Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động và chức năng của thư viện trường học đáp ứng đổi mới CTGDPT và yêu cầu chuyển đổi số.

Sau phát biểu khai mạc, ThS. Nguyễn Thanh Trịnh đã trình bày nội dung liên quan đến Thư viện trường học, gồm:

 Một số vấn đề lí luận về thư viện trường phổ thông: Quan niệm; một số mô hình thư viện trường học ở phổ thông hiện nay.

– Một số vấn đề thực tiễn về thư viện trường phổ thông hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới thư viện trường học đáp ứng chương trình GDPT 2018 và chuyển đổi số.

– Một số mô hình thư viện trường học trên thế giới được phân loại dựa trên các yếu tố cấu thành thư viện và các cách thức hoạt động của thư viện, hướng tói tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao hiệu qủa của hoạt động thư viện trường học.

– Định hướng đề xuất mô hình trường học ở Việt Nam trên cơ sở các thành tố cấu thành.

Buổi seminar đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thảo luận của các cán bộ trong phòng về những vấn đề liên quan đến thư viện trường học. Các trao đổi diễn ra tích cực, tự do thể hiện tinh thần cầu thị và học thuật.


Cán bộ trong Phòng trao đổi, thảo luận

Seminar đã giúp cho cán bộ trong phòng có thêm những thông tin hữu ích về mô hình thư viện, nhóm nghiên cứu có thêm những định hướng trong việc triển khai các nghiên cứu tiếp theo.

Phòng nghiên cứu Đảm bảo chất lượng

Bài viết liên quan