Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/07/2022, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar thứ nhất của chuỗi seminar của phòng về chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông”

Th.S Đào Văn Toàn, Trưởng phòng Phòng nghiên cứu phát triển Chương trình Phát biểu khai mạc và điều hành buổi Seminar khoa học

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, ông Đào Văn Toàn nêu rõ mục tiêu, vai trò, vị trí và định hướng chuỗi seminar này. Theo đó, bên cạnh các seminar chung do Ban chủ nhiệm CT KH&CN cập bộ: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018” và các đề tài chung do Ban NC đánh giá KQHT tiến hành tập trung vào định hướng chung về quan niệm, quy trình, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá, chuỗi sinh hoạt khoa học của phòng NCPTCT về vấn đề này nhằm mục tiêu:

  •  Một mặt tạo ra cơ hội cho các nhóm nghiên cứu chia sẻ, trình bày về quan niệm, cách thức triển khai của các nhóm môn học khác nhau và kinh nghiệm của một số nước. Trên cơ ở đó, cùng phân tích, so sánh đối chiếu để làm rõ, định vị những quan niệm, phương pháp luận, cách tiếp cận khác nhau từ góc nhìn CT, góc độ bộ môn và góc nhìn thực tiễn, giúp các nhóm đề tài triển khai tốt nhiệm vụ nghiên cứu.
  •   Thông qua đó làm rõ hơn về cơ sở lí luận và thực tiễn của các vấn đề về chuẩn đánh giá, góp phần định hướng cho các nghiên cứu cơ bản về CTGDPT-một trong những nhiệm vụ cơ bản của phòng NCPTCT.
Th.S Nguyễn Việt Hà chia sẻ thông tin về cách xây dựng chuẩn đánh giá NL HS
trong môn giáo dục công dân

Tiếp đó, ba báo cáo của ba nhóm đề tài theo môn đã trình bày quan niệm, cách tiếp cận, phương pháp và các ví dụ cụ thể mà nhóm đang triển khai:

  • Nhóm NC đề tài về xây dựng Chuẩn đánh giá NL&PC môn Âm nhạc do ông Lê Anh Tuấn làm chủ nhiệm.
  • Nhóm NC XD chuẩn môn GDCD do bà Nguyễn Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nhóm NC xây dựng chuẩn môn GDTC do ông Lý Quốc Biên làm chủ nhiệm.   

Bên cạnh ba phát biểu, các nhà khoa học tham gia seminar đã thảo luận, phân tích, mô hình hóa, so sánh các quan niệm, các cách tiếp cận của các nhóm nghiên cứu. Quá trình tranh luận thể hiện rõ tính chất tự do và học thuật.

Buổi sinh hoạt học thuật đã giúp các nhóm nghiên cứ định vị, tường minh hơn quan niệm, cách tiếp cận của nhóm, suy xét về những sự điều chỉnh trong định hướng nghiên cứu của nhóm mình.

Một số hình ảnh:

Th.S Nguyễn Hồng Liên tham gia phát biểu tại Seminar
Th.S Nguyễn Trọng Đức tham gia phát biểu tại Seminar
Toàn cảnh buổi Seminar khoa học

Bài viết liên quan