Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 14/03/2023 tại Hội trường tầng 5, Số 04 Trịnh Hoài Đức Hà Nội, Công đoàn Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2022 và xây dựng phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ qua và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới với những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện khoa học giáo dục Việt Nam; Ban giám đốc Trung tâm; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận trực thuộc Viện và 41 công đoàn viên của Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia. Đại hội đã bầu được 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga được bầu làm chủ tịch; đồng chí Vương Quốc Anh được bầu phó chủ tịch công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – Chủ tịch Công đoàn lên phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã bầu được 18 đồng chí đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đại biểu khách mời và Công đoàn trung tâm chụp ảnh kỷ niệm

Đại hội Công đoàn Trung tâm PTBVCL GDPT Quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kỳ vọng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

Bài viết liên quan