Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình GDPT 2018”

Ngày 19/09/2022, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển mô hình giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình GDPT 2018”

Toàn cảnh buổi Seminar phòng Mô hình

Tham dự buổi Seminar có TS Dương Quang Ngọc – PGĐ Trung tâm Phát triển BVCLGDPT quốc gia và toàn thể cán bộ của Phòng Nghiên cứu phát triển mô hình GDPT.  Phát biểu khai mạc buổi Seminar, TS Nguyễn Thị Kiều Oanh nêu mục tiêu, quan điểm tổ chức sinh hoạt khoa học của phòng:

  • Buổi Seminar nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt khoa học của phòng nhằm trao đổi chia sẻ các nghiên cứu về những nhiệm vụ khoa học đang triển khai.
  • Giúp cho cán bộ nâng cao hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Chủ đề Seminar về “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình GDPT 2018” giúp các nhóm nghiên cứu chia sẻ cách làm, trao đổi chuyên môn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sau phát biểu khai mạc, hai báo cáo viên đã trình bày nội dung liên quan đến Xây dựng chuẩn môn học gồm:

Xây dựng chuẩn đánh giá NL&PC học sinh trong môn Toán cấp tiểu học (TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh)

– Xây dựng chuẩn đánh giá NL&PC học sinh trong môn Ngữ văn cấp trung học (TS. Nguyễn Thị Thanh Nga)

Các cán bộ phòng mô hình

Buổi sinh hoạt khoa học đã  nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ trong phòng về những vấn đề liên quan đến cơ sở lí luận, cách tiếp cận và phương án xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất ở các môn học. Các trao đổi diễn ra tích cực, tự do thể hiện tinh thần cầu thị và học thuật.

Seminar đã giúp cho các nhóm nghiên cứu có thêm những thông tin hữu ích, xác định được hướng tiếp cận phù hợp từ đó tường minh hơn cách làm, cách triển khai của nhóm.

Phòng mô hình

Bài viết liên quan