Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Sáng ngày 11/5/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đối với ThS. Đỗ Đức Lân – Trưởng Văn phòng Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia

Tham dự buổi trao quyết định có GS.TS. Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHGDVN; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Viện trưởng; PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Phó Viện trưởng; Lãnh đạo các phòng chức năng; Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh phát biểu chúc mừng Th.S Đỗ Đức Lân nhận nhiệm vụ mới

Tại buổi trao quyết định, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh phát biểu chúc mừng ThS. Đỗ Đức Lân đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện tin tưởng giao nhiệm vụ mới; được tập thể Lãnh đạo và viên chức Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc và Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia tín nhiệm, ủng hộ và đánh giá cáo sự đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác tại đơn vị. Đồng thời, với vị trí được giao phụ trách chính về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh đề nghị ThS. Đỗ Đức Lân cùng tập thể Lãnh đạo và viên chức Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế trong thời gian tới tiếp tục phát huy, tăng cường kết nối và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện; gắn kết hoạt động hợp tác quốc tế với hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và các công bố quốc tế của Viện; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị thế của Viện thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.

Tại buổi trao quyết định, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh đã gửi lời cảm ơn tới tập thể Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia đã bồi dưỡng, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để ThS. Đỗ Đức Lân (đang giữ nhiệm vụ Trưởng Văn phòng Trung tâm) nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Viện trao quyết định đối với Th.S Đỗ Đức Lân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ThS. Đỗ Đức Lân gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn tập thể Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc đã tín nhiệm đề xuất và ủng hộ cá nhân trong việc nhận nhiệm vụ mới. Nhận thức rõ vinh dự cũng như trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ, ThS. Đỗ Đức Lân hứa sẽ cố gắng, nỗ lực cùng tập thể Lãnh đạo và viên chức Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện giao.

Th.S Đỗ Đức Lân phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm
TS. Dương Quang Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia phát biểu chúc mừng
Lãnh đạo Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia cùng cán bộ trung tâm tặng hoa chúc mừng
Văn phòng Trung tâm PTBVCLGDPT Quốc gia tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng phòng
Lãnh đạo cùng viên chức thuộc Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế tặng hoa và chụp ảnh chúc mừng tân Phó Trưởng phòng

Bài Viết Liên Quan