Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức chuyến đi học tập và tham quan trải nghiệm tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Từ ngày 18 – 23/5/2024, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia đã tổ chức thành công chuyến đi học tập và tham quan trải nghiệm tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho 40 cán bộ nghiên cứu của Trung tâm....