Seminar khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh môn Tiếng Việt và môn Địa lý thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 17/7/2023, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt và môn Đ...