Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình GDPT 2018”

Ngày 19/09/2022, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển mô hình giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán và môn Ngữ vă...