Hội thảo tổng kết “Thử nghiệm lồng ghép giáo dục nội dung dinh dưỡng Nhật Bản trong dạy học môn Giáo dục thể chất tại một số trường tiểu học ở Việt Nam”

Chiều ngày 02/03/2023, tại phòng họp A4, nhằm tạo diễn đàn chia sẻ các thông tin nghiên cứu, đánh giá kết quả thử nghiệm dự án cũng như lắng nghe ý kiến các bên liên quan, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ ch...