Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 2025)”

Ngày 22/04/2024, tại phòng họp tầng 4 - trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định h...