Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023 tại Phòng họp tầng 4, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý sản phẩm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thu...