Thông báo về phiên thảo luận (buổi sáng) Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỉ nguyên số”

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai đến năm thứ hai nhưng vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực giáo dục hiện nay tại Việt Nam, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đã và đang đặt ngành giáo dục vào những thử t...