Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định hướng của đề thi tốt nghiệp 2025)”

Ngày 22/04/2024, tại phòng họp tầng 4 - trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng câu hỏi có bối cảnh trong đánh giá với môn Công nghệ (theo định h...

Seminar khoa học chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS và THPT theo chương trình GDPT 2018”

Ngày 8/04/2024, tại phòng họp tầng 4 – trụ sở 52 Liễu Giai, Phòng Nghiên cứu phát triển mô hình giáo dục phổ thông đã tổ chức buổi seminar về chủ đề “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Lịch sử và Địa l...

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp nối hoạt động khảo sát tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, thuộc Dự án “Hợp tác phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường Tiểu học ở Việt Nam” gi...

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Ngày 26-29 tháng 3 năm 2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức khảo sát đánh giá kết quả triển khai tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum. Đây là các hoạt động tiếp n...

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Bắc Giang Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (Sel)

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam” (Sel), ngày 2/3/2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức đợt tập huấn thứ hai dành cho giáo viên thuộc 34 trường Trung học...