Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Ngày 26-29 tháng 3 năm 2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức khảo sát đánh giá kết quả triển khai tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum. Đây là các hoạt động tiếp n...

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Bắc Giang Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (Sel)

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam” (Sel), ngày 2/3/2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức đợt tập huấn thứ hai dành cho giáo viên thuộc 34 trường Trung học...