Thông báo về 3 phiên thảo luận chuyên đề của Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trong kỉ nguyên số”

Giáo dục Việt Nam trong kỉ nguyên số đang trong giai đoạn chuyển đổi liên tục để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội. Sự chuyển đổi đó sẽ được đưa ra thảo luận trong 3 phiên của Hội thảo “Phát triển bền vững chất lượng giáo d...